Servisio

I Servisio var jeg kommunikations- og udviklingskonsulent. Første halvdel af mit forløb arbejdede jeg med Servisios synlighed på de sociale medier, Facebook og LinkedIn. Anden halvdel af mit forløb var jeg tovholder på at udvikle Servisio.dk (Servisios nye hjemmeside).

Læs og se mere: HER

Kolding Kommune

I mit speciale skrev jeg om Designledelse i det offentlige med Kolding Kommune som case.

Kolding Kommune brander sig som en design-kommune. De arbejder med forskelligartede interne og eksterne tiltag for at leve op til dette. I dette speciale undersøgte vi nogle af de interne tiltag. Et væsentlig tiltag er, at de har oprettet deres egen Designleder-uddannelse – dette blev omdrejningspunktet for projektet.

Læs og se mere: HER

Okholm Lightning

Dette projekt tematiserer barrierer ved forandring og hvordan disse kan overvindes. Desuden fokuseres på, hvorledes Okholm kan blive i stand til at implementere et kompleks strategiforslag, udarbejdet af konsulentvirksomheden Gramstrup.

Designfeltet er mangfoldigt og favner forskelligartede perspektiver. Særligt ses en tendens til at store virksomheder anvender design på et strategiske niveau med succes. Samme engagement i mindre virksomheder kan øge profit og konkurrencemæssige position. Ved integration af design og forandring oplever disse mindre virksomheder dog desværre større komplekse udfordringer.

Læs og se mere: HER

EasyFood

EasyFood ønskede at indgå et samarbejde med EasyWine. Opgaven var at finde mulige koncepter, hvor et sådant samarbejde ville kunne fungere.

Projektet er et godt eksempel på, hvor vigtigt design briefet og den løbende dialog er, for det endelige resultat.

Læs og se mere: HER

MENU

I dette projekt arbejdede vi med MENUs Nepal projekt. Et projekt som ikke var blevet en succes, trods de gode intentioner. Dette projekt er (endnu) et eksempel på, at problemet ikke altid er det ”rigtige” problem. Det er derfor helt afgørende altid at lave sin research og forholde sig til de indsigter som indsamles.

Læs og se mere: HER

Fra julekop til gigtkop

Fra julekop til gigtkop var mit første projekt på Designskolen, Kolding. Jeg kan huske, at jeg til at starte med, på mange måder syntes, at det var et atypisk og lidt underligt projekt. Men efterfølgende har jeg måtte erkende, at jeg lærte rigtig meget igennem denne produktudviklingsproces.

Læs og se mere: HER

Hjem, kontekst og bæredygtighed

Formålet med dette projekt var at udforske designmetoder. I projektet tog vi udgangspunkt i Silje Kamille Friis metodesamling, som består af 89 kort.

Kortene er designet således, at de kan anvendes af både designere og ikke-designere. Udgangspunktet for at udarbejde kortede var, at skabe et fælles sprog, når folk med flere forskellige fagligheder skal samarbejde.

Læs og se mere: HER

Travel Tell

I dette projekt designede vi et brætspil, som gør en oplevelsesrejsende person i stand til at formidle sine oplevelser gennem spil.

Læs og se mere: HER