Designtænkning

I min optik handler designtænkning overordnet om, at have en holistisk- og menneskeorienteret tilgang, at udforske problemstillinger ved kontinuerligt at frame og re-frame, at have fokus på tværfaglighed og involvere flere fagligheder samt anvende visuelle redskaber igennem hele processen.

Designprocesmodel - Liedtka & Ogilvie

Det giver rigtig god mening at kombinere designtilgangen og forretningstilgangen, hvis man vil skabe bæredygtige løsninger...!

Jeanne Liedtka og Tim Ogilvie stiller fire spørgsmål:
• What is?; det allerede eksisterende – den nuværende virkelighed udforskes.
• What if?; man forestiller sig en ny fremtid – man skaber nye idéer og udvikler koncepter.
• What wows?; der tages valg – man udformer prototyper og tester sine koncepter/produkter.
• What works?; implementering.

Liedtka og Ogilvie illustrerer at enhver designproces både er divergerende og konvergerende. Hvad deres illustration ikke viser er at en designproces typisk består af en masse loops frem og tilbage mellem faserne. Ved anvendelse af designtilgangen er det afgørende at forholde sig åbent i forhold til sine indsigter. Det betyder at man nogle gange får behov for at undersøge andre aspekter af den nuværende virkelighed, eller tilpasse sit koncept til et andet formål.

6C modellen (designprocesmodel)

Collect, comprehend, conceptualise og create relaterer sig direkte til den kreative proces. Collaborate og communication er de udenom liggende faktorer som er afgørende for den kreative proces succes.

Normalt tænker man ikke conceptualise og create som værende faser, hvor der skabes viden. Men når man skaber processer giver denne tilgang mening. Ifølge Herbert A. Simon, " (t)he natural sciences are concerned with how things are. (...) design, on the other hand, is concerned with how things ought to be."

Til hver af de seks faser i modellen har Silje Kamilla Friis udvikle i alt 89 co-creation cards. Disse metoder er udelukkende inspiration til hvordan man kommer igennem hver fase.