EasyFood

Om

Problemformulering:
”Hvordan kan to produkter, som EasyWine og EasyFoods produkter kombineres i et koncept, hvor de rammer en fælles målgruppe og samtidig bevare sin convinience?”

Indsigter:
Designprocesser er iterative processer, som består af flere loops. I dette projekt var vi flere gange tilbage i what is fasen – fordi vi hele tiden fik brug for mere viden.

Vi fandt at festivaller ville være et godt sted at forene de to produkter.

På baggrund af vores indsigter kom vi frem til et koncept, med en madvogn der skulle køre på camp-områderne på landets festivaller.

Desværre for vores resultat havde vi ikke taget højde for, at EasyFood ikke var klar til at indtage B2C markedet, men efterspurgte en løsning som kunne udleves på B2B markedet.

Til trods for at EasyFood ikke afviste vores forslag i fremtiden, kunne vi ikke ignorere det faktum, at de ikke var klar til B2C markedet endnu. Vi udarbejdede derfor et mere strategisk forslag, som gik ud på, at EasyFood med fordel kan indgå forskellige samarbejder, da de besidder megen ekspertise.

Resultater:

  • Madvogn tiltænkt camp-områderne på landets festivaller (B2C)
  • Strategisk løsningsforslag; EasyFood bør udbyde dynamiske og fleksible konceptløsninger til B2B-kunder. De besidder stor viden om ekspertviden om slutbrugeren, vejledning i forhold til produkter samt præsentation af disse og endelig rådgivning om optimal håndtering af produkterne.

I dette projekt blev det tydeligt for mig, at jeg ikke kun er akademiker – men også praktiker. Jeg designede og byggede prototypen og fandt det sjovt og værdifuldt.