Min faglighed – de 4 hjørner af Designledelsesfeltet

Med en kandidatgrad i Designledelse og en bachelorgrad i Designkultur og økonomi fra Syddansk Universitet og Designskolen i Kolding har jeg en profil, der figurerer i krydsfeltet mellem kultur, design og forretning. Det betyder, at jeg er en tværfaglig kandidat, som er i stand til at forene elementer fra både humaniora, design og samfundsvidenskab. Med en grundlæggende forståelse for flere verdener, ønsker jeg at skabe værdi igennem designtænkning – en holistisk og kreativ tilgang.

Titlen som ’Designleder’ er dog (desværre) ret misvisende – for jeg er nemlig hverken designer eller leder! Nedenfor ses de 4 centrale hjørner af designledelsesfeltet (som jeg personligt har defineret dem):

• Proces; Jeg er uddannet i at designe, planlægge og eksekvere kreative processer fra idé til løsning. Det passer iøvrigt godt til min personlighed, da jeg arbejder rigtig godt i modeller. Det essentielle udgangspunkt for at arbejde med kreative processer er, at indsamle data og derudfra skabe indsigter fra den ”nuværende verden”. Som Designleder samles disse indsigter gerne i samarbejde med brugerne og øvrige relevante aktører (co-creation). Anvendelse af både kvalitative og kvantitative metoder er typisk nødvendig, dog med særlig vægt på de kvalitative metoder, såsom interviews, observation eller workshops.

• Tværfaglighed; Som Designleder er jeg generalist! Jeg har et bredt kendskab til flere felter, men har behov for at samarbejde med specialister, som udgøres i et tværfagligt team, for at skabe de bedst mulige løsninger.

• Sammenhæng; Qua min status som generalist og min indsigt og forståelse for flere verdner, er min vigtigste opgave at skabe sammenhæng og overblik. Dette gøres mest optimal ved hjælp af visualisering, da det giver et fælles udgangspunkt for alle i teamet.

• Holistisk tilgang; Det sidste centrale hjørne i designledelsesfeltet er den holistiske tilgang. Det betyder, ganske enkelt, at se helheden. Det handler for mig om at inddrage alle de mennesker i processen, som er relevante. Det handler for mig også om, at se på den verden der skal udvikles i og til. Og det handler for mig om, at sammensætte et team der repræsentere et bredt panel af fagligheder.

HVAD KAN JEG ELLERS?
Udover min akademiske baggrund er jeg udlært salgsassistent og har en del erfaring inden for detail- og servicebranchen. Det betyder, at jeg har et godt servicegen.
Jeg er udlært i tøjforretning (qUINTESS, Kaufmann koncernen), men har ligeledes arbejdet på en kro, i en blomsterbutik, på en motorvejscafé, i en galleri/interiør forretning og på et museum.

HVORDAN ARBEJDER JEG?
Jeg arbejder mest effektivt i kombinationen mellem et dynamisk samarbejde og en individuel fordybelse – jeg tror på, at der skabes bedre og mere bæredygtige idéer og løsninger i fællesskab, men jeg har samtidig behov for fordybelse.
Desuden er jeg vedholdende og detaljeorienteret når jeg arbejder på en bestemt opgave, men er samtidig i stand til at holde overblikket og se helhederne.

Curriculum Vitae (CV)

Gennemførte kurser

Designledelse

Visuel analyse (Designskolen) – 12, ”Fra julekop til gigtkop”
Tværfaglig projekt 1 – 10, ”Easyfood”
Designanalyse – 10, ”Fiat 500’s aktuelle kulturelle betydning som identitetsmarkør”
Udvikling af forretningsideer – 10, ”Mad i naturen app”
Tværfaglig projekt 2 – 7, ”Okholm Lighting”
Designmetoder (Designskolen) – 12, ”Hjem, kontekst og bæredygtighed”
Form, betydning og værdi – 10, ”Mr. P lampens form, værdi og betydning”
Strategi, økonomi og ressourceallokering – 7, ”Okholm Lighting”
Tværfaglig projekt 3 – 10, ”MENU”
Designkommunikation – 12, ”Det royale univers” Case: Royal Copenhagen
Designproces (Designskolen) – 7, ”Kontaktløs betalingssystem” Case: Danske Bank
Coaching – 12
Kandidatspeciale – 7, ”Designledelse i det offentlige” Case: Kolding Kommune

Designkultur og økonomi

Designanalyse – bestået
Designhistorie – bestået
Designanalyse og designhistorie – 10, Opgavetitel: ”Panton-stolen”
Designkultur – bestået, ”Bybranding i Kolding”
Designvirksomhedens økonomi – 12, Opgavetitel: BoConcept – Argentina
Marketing – 10
Videnskabsteori 1: Humanioras videnskabsteori – bestået
Videnskabsteori 2: Fagrelateret videnskabsteori – bestået
Organisation – 12
Designteori – 7, ”HAY i den forbrugskulturelle kontekst”
Projektledelse og innovation – 10, ”Studiefaciliteter på det nye SDU”
Visuel kultur – 12, ”Modesystemet og modefotografiet”
Kommunikation i designorganisationer – bestået
Kommunikationsdesign – bestået, Travel Tell
Forbrugsadfærd og kvalitativ metode – 10, ”Køb og forbrug af barnevogne”
Boligstudier – bestået, ”International og regional modernisme”
Designs kulturelle og kommercielle platforme – 12, ”Flagskibsbutikkers kulturelle værditilførsel” Case: Kähler
Socialdesign – 10, ”Uddannelse – for en lysere fremtid”
Skandinavisk designs historie – 7, ”Bæredygtighed” Case: Nobody stolen vs. PS Vago
Bachelorprojekt – 7, ”Royal Copenhagen som designkultur”

Salgsassistent, qUINTESS

Kundestrøm – 10
Produktkundskab – 7
Servicepolitik – 10
Butiksprofil – 10
Sortiment og varepræsentation – 10
Butikdrift – 12
Kampagnetilrettelæggelse – 10
Regnskab og problemformulering – 10
Afsluttende projekt – 12, Case: MbyM