Min

Faglighed

Med en kandidatgrad i Designledelse og en bachelorgrad i Designkultur og økonomi fra Syddansk Universitet og Designskolen i Kolding har jeg en profil, der figurerer i krydsfeltet mellem kultur, design og forretning. Det betyder at jeg er en tværfaglig kandidat, som er i stand til at forene elementer fra både humaniora, design og samfundsvidenskab. Med en grundlæggende forståelse for flere verdener, ønsker jeg at skabe værdi igennem designtænkning – en holistisk og kreativ tilgang.

Udover min akademiske baggrund er jeg udlært salgsassistent og har en del erfaring inden for detail- og servicebranchen. Det betyder at jeg har et godt servicegen.

Jeg arbejder mest effektivt i kombinationen mellem et dynamisk samarbejde og en individuel fordybelse – jeg tror på, at der skabes bedre og mere bæredygtige idéer og løsninger i fællesskab, men jeg har samtidig behov for fordybelse.

IT-kompetencer

Word 100%
Excel 80%
PowerPoint 80%
InDesign 60%
WordPress 60%

Sprogkompetencer

%
Dansk

Modersmål

%
Engelsk

Forstår og taler fint. Skriver i mindre grad

%
Tysk

Forstår nogenlunde (langsomt). Kan sige få gloser

%
Norsk

Forstår

%
Svensk

Forstår

DISC personlighedsprofil

DISC er et meget benyttet værktøj til klassificering af personlighedstyper inden for erhvervslivet. Der adskilles mellem en privat og en arbejdsrelateret personlighedstype(r).

DISC opkaldt efter 4 arketyper af grundadfærd:

 • Dominance (Dominerende)
 • Inducement (Influerende)
 • Steadiness (Stabiliserende)
 • Compliance (Kompetencesøgende)

Som karrierer-person er jeg overvejende C (kompetencesøgende). En C-person er blandt andet kendt for at gå grundig til værks. De styres i høj grad af disciplin og systematik og stræber efter det perfekte resultat. C-personer beskrives ofte som analytiske, præcise og struktureret. I min karrierer-profil er også lidt D (dominerende). De stikord jeg kan afspejle mig selv i, i beskrivelsen af D-typen er at være resultatorienteret og viljestærk – når først jeg har sat mig et mål, er det vigtigt for mig at komme godt i mål.

Når jeg ser min tilgang til arbejdsopgaver op imod beskrivelserne af C- og D-typerne giver det mening for mig. Jeg går typisk meget systematisk til værks. Jeg er i starten meget grundig når jeg skal undersøge et problem og relaterende faktorer. Der hvor mit D-gen træder i kraft er når der skal tage beslutninger. Jeg er typisk meget handlekraftig og når først jeg har taget en beslutning, går jeg efter at komme i mål / eller delmål med det.

 

Som privatperson er jeg overvejende S (stabiliserende). En S-person er blandt andet kendetegnende ved at være rolig, tålmodig, ydmyg og taktfuld. S-typen er god til at tilpasse sig situationer og kontekster, er gode til at lytte, gode konfliktløsere og meget hjælpsomme. En S-person motiveres blandt andet af plads til samarbejdet og stabilitet.

I mit private liv afspejles mange aspekter i min hverdag beskrivelsen af S-typen. Jeg fungerer bedst med en plan og en vished om, hvad der skal ske i morgen. Jeg trives bedst med en tryg base og er i høj grad familiemenneske. Dog forsøger jeg at udforske denne tryghed og udvide min confront zone. For eksempel har jeg boet i København langt fra familie og venner. Så længe rammen er fast, fungerer jeg udmærket med ukendte faktorer.

NLP profiler

NLP er en forkortelse for Neuro Lingvistisk Programmering

 • Neuro = vores nervesystemet
 • Lingvistisk = vores sprog (verbal og non-verbal)
 • Programmering = vores evne til at kode os selv

Vi har som mennesker ikke kapacitet til at vide alt! Derfor sorterer vi den opfattede data – det er forskelligt fra person til person hvad der er mest relevant = social konstruktivisme. NLP-teorien bygger på et social konstruktivistisk perspektiv.

Opdeling af mennesketyper ud fra foretrukne repræsentationssystemer:

 • Visuelle (billeder og farver)
 • Auditive (lyde og musik)
 • Kinæstetiske (de taktile sanser – berøring)
 • Auditiv Digitale (ord, mening, logik)

Jeg er mest kinæstetisk. Folk der er kinæstetiske er opmærksomme på kropsfornemmelser – hvordan de føler sig komfortable (eller ikke), stemninger, følelser/fornemmelser og respondere godt på fysisk anerkendelse.

Disse typer husker bedst ved at ”få fingrene i dejen” – ved at gøre tingene selv. De lærer bedst ved at få ting gennemgået meget detaljeret eller ved at få fortalt fortællinger som de kan leve sig ind i.

Gennemførte kurser

Designledelse


Designkultur og økonomi

 • Designanalyse – bestået
 • Designhistorie – bestået
 • Designanalyse og designhistorie – 10, Opgavetitel: ”Panton-stolen”
 • Designkultur – bestået, ”Bybranding i Kolding”
 • Designvirksomhedens økonomi – 12, Opgavetitel: BoConcept – Argentina
 • Marketing – 10
 • Videnskabsteori 1: Humanioras videnskabsteori – bestået
 • Videnskabsteori 2: Fagrelateret videnskabsteori – bestået
 • Organisation – 12
 • Designteori – 7, ”HAY i den forbrugskulturelle kontekst”
 • Projektledelse og innovation – 10, ”Studiefaciliteter på det nye SDU”
 • Visuel kultur – 12, ”Modesystemet og modefotografiet”
 • Kommunikation i designorganisationer – bestået
 • Kommunikationsdesign – bestået, Travel Tell
 • Forbrugsadfærd og kvalitativ metode – 10, ”Køb og forbrug af barnevogne”
 • Boligstudier – bestået, ”International og regional modernisme”
 • Designs kulturelle og kommercielle platforme – 12, ”Flagskibsbutikkers kulturelle værditilførsel” Case: Kähler
 • Socialdesign – 10, ”Uddannelse – for en lysere fremtid”
 • Skandinavisk designs historie – 7, ”Bæredygtighed” Case: Nobody stolen vs. PS Vago
 • Bachelorprojekt – 7, ”Royal Copenhagen som designkultur”

 

Salgsassistent, qUINTESS

 • Kundestrøm – 10
 • Produktkundskab – 7
 • Servicepolitik – 10
 • Butiksprofil – 10
 • Sortiment og varepræsentation – 10
 • Butikdrift – 12
 • Kampagnetilrettelæggelse – 10
 • Regnskab og problemformulering – 10
 • Afsluttende projekt – 12, Case: MbyM