Hjem, kontekst og bæredygtighed

Om

Silje Kamille Friis’ 89 kort er opdelt i kategorier der følger 6C-procesmodellen (klik her for at læse om modellen):

  • Collect
  • Comprehend
  • Conceptualise
  • Create
  • Communicate
  • Collaborate

Problemformulering:
”How might we skabe øget synlighed og dermed bevidsthed omkring forbruget i hjemmet?”

Indsigter:
Ved hjælp af de mange designmetoder arbejdede vi os igennem de 4 C’er, mens vi samarbejdede og kommunikerede.

Vores væsentligste indsigter samlede vi i et barndomshjem, hvor vi ligeledes interviewede en mor om hjem og bæredygtighed.

Den vigtigste indsigt var, at det var svært at holde øje med sit forbrug af varme, vand og el. Intentionen om at spare er god, men fordi det ikke er synligt, glemmer man det i hverdagens travlhed.

Hvis man kunne skabe en synlighed, kunne man konkurrerer med sig selv.

Vigtigste læring: Vi blev ofte fastlåst af metoderne. Den vigtigste læring fra dette projekt er derfor at metodekortene er rigtig gode til at få inspiration, men det er vigtigt ikke at lade dem styre processen fuldstændig.

Resultat:

  • En visuel genstand der skal pynte i hjemmet, men samtidig vise husstandens forbrug af varme, vand og el.