Min faglighed – de 4 hjørner af Designledelsesfeltet

Med en kandidatgrad i Designledelse og en bachelorgrad i Designkultur og økonomi fra Syddansk Universitet og Designskolen i Kolding har jeg en profil, der figurerer i krydsfeltet mellem kultur, design og forretning. Det betyder, at jeg er en tværfaglig kandidat, som er i stand til at forene elementer fra både humaniora, design og samfundsvidenskab. Med en grundlæggende forståelse for flere verdener, ønsker jeg at skabe værdi igennem designtænkning – en holistisk og kreativ tilgang.

Titlen som ’Designleder’ er dog (desværre) ret misvisende – for jeg er nemlig hverken designer eller leder! Nedenfor ses de 4 centrale hjørner af designledelsesfeltet (som jeg personligt har defineret dem):

• Proces; Jeg er uddannet i at designe, planlægge og eksekvere kreative processer fra idé til løsning. Det passer iøvrigt godt til min personlighed, da jeg arbejder rigtig godt i modeller. Det essentielle udgangspunkt for at arbejde med kreative processer er, at indsamle data og derudfra skabe indsigter fra den ”nuværende verden”. Som Designleder samles disse indsigter gerne i samarbejde med brugerne og øvrige relevante aktører (co-creation). Anvendelse af både kvalitative og kvantitative metoder er typisk nødvendig, dog med særlig vægt på de kvalitative metoder, såsom interviews, observation eller workshops.

• Tværfaglighed; Som Designleder er jeg generalist! Jeg har et bredt kendskab til flere felter, men har behov for at samarbejde med specialister, som udgøres i et tværfagligt team, for at skabe de bedst mulige løsninger.

• Sammenhæng; Qua min status som generalist og min indsigt og forståelse for flere verdner, er min vigtigste opgave at skabe sammenhæng og overblik. Dette gøres mest optimal ved hjælp af visualisering, da det giver et fælles udgangspunkt for alle i teamet.

• Holistisk tilgang; Det sidste centrale hjørne i designledelsesfeltet er den holistiske tilgang. Det betyder, ganske enkelt, at se helheden. Det handler for mig om at inddrage alle de mennesker i processen, som er relevante. Det handler for mig også om, at se på den verden der skal udvikles i og til. Og det handler for mig om, at sammensætte et team der repræsentere et bredt panel af fagligheder.

HVAD KAN JEG ELLERS?
Udover min akademiske baggrund er jeg udlært salgsassistent og har en del erfaring inden for detail- og servicebranchen. Det betyder, at jeg har et godt servicegen.
Jeg er udlært i tøjforretning (qUINTESS, Kaufmann koncernen), men har ligeledes arbejdet på en kro, i en blomsterbutik, på en motorvejscafé, i en galleri/interiør forretning og på et museum.

HVORDAN ARBEJDER JEG?
Jeg arbejder mest effektivt i kombinationen mellem et dynamisk samarbejde og en individuel fordybelse – jeg tror på, at der skabes bedre og mere bæredygtige idéer og løsninger i fællesskab, men jeg har samtidig behov for fordybelse.
Desuden er jeg vedholdende og detaljeorienteret når jeg arbejder på en bestemt opgave, men er samtidig i stand til at holde overblikket og se helhederne.

Designledelse udenpå og indeni

Designtænkning

I min optik handler designtænkning overordnet om, at have en holistisk- og menneskeorienteret tilgang, at udforske problemstillinger ved kontinuerligt at frame og re-frame, at have fokus på tværfaglighed og involvere flere fagligheder samt anvende visuelle redskaber igennem hele processen.

Designprocesmodel - Liedtka & Ogilvie

Det giver rigtig god mening at kombinere designtilgangen og forretningstilgangen, hvis man vil skabe bæredygtige løsninger...!

Jeanne Liedtka og Tim Ogilvie stiller fire spørgsmål:
• What is?; det allerede eksisterende – den nuværende virkelighed udforskes.
• What if?; man forestiller sig en ny fremtid – man skaber nye idéer og udvikler koncepter.
• What wows?; der tages valg – man udformer prototyper og tester sine koncepter/produkter.
• What works?; implementering.

Liedtka og Ogilvie illustrerer at enhver designproces både er divergerende og konvergerende. Hvad deres illustration ikke viser er at en designproces typisk består af en masse loops frem og tilbage mellem faserne. Ved anvendelse af designtilgangen er det afgørende at forholde sig åbent i forhold til sine indsigter. Det betyder at man nogle gange får behov for at undersøge andre aspekter af den nuværende virkelighed, eller tilpasse sit koncept til et andet formål.

6C modellen (designprocesmodel)

Collect, comprehend, conceptualise og create relaterer sig direkte til den kreative proces. Collaborate og communication er de udenom liggende faktorer som er afgørende for den kreative proces succes.

Normalt tænker man ikke conceptualise og create som værende faser, hvor der skabes viden. Men når man skaber processer giver denne tilgang mening. Ifølge Herbert A. Simon, " (t)he natural sciences are concerned with how things are. (...) design, on the other hand, is concerned with how things ought to be."

Til hver af de seks faser i modellen har Silje Kamilla Friis udvikle i alt 89 co-creation cards. Disse metoder er udelukkende inspiration til hvordan man kommer igennem hver fase.