Kolding Kommune

Om

Problemformulering:
”Hvordan arbejdes der med designledelse i offentlig regi, og hvilke udfordringer kan der typisk identificeres i forbindelse hermed? I forlængelse heraf, hvordan kan der bidrages til, at offentlige institutioner får succes med anvendelsen af designledelse?”

Indsigter:
Indledningsvist troede vi, at vi skulle arbejde med udgangspunk i projekt Selvværd og Sammenhæng, som er et større projekt i Kolding Kommune.

Undervejs i den indledende research blev vi bekendt med, at Kolding Kommune har deres egen Designleder-uddannelse og vi skiftede retning.

Vi lavede enkeltmands interviews, flere fokusgruppe interviews og vi observerede. Vi fandt at Kolding Kommune har udarbejdet et flot, omfattende og detaljeret materiale til designlederuddannelsen i kommunen. Men vores indsigter peger i retning af en mislykket, god intention. Intentionen med at uddanne kommunens medarbejdere i designledelse, for at kunne leve op til at være en design-kommune giver rigtig god mening. Desværre er det svært at eksekvere i praksis.

Resultat:

  • Identificering af en længere række udfordringer i forbindelse med at uddanne kommunens ansatte som designledere.
    - Overordnet udfordring: Praktisk anvendelse af designledelse er ikke en realitet, da designledelse ikke er en del af kommunens kultur.
  • En række anbefalinger til hvorledes Kolding Kommune – og andre offentlige institutioner, kan få succes med anvendelsen af designledelse.

Nogle af anbefalingerne blev:

  • At man skal tilpasse og målrette det materiale som er udgangspunktet, således at det bliver mere konkret og håndgribeligt for den enkelte medarbejder eller som minimum for den enkelte funktion/afdeling.
  • Kolding Kommunes Designlederuddannelse er (eller var) det eneste tilbud i forhold til at tilegne sig designkompetencer. Det anbefales at indsatsen udvides.
  • Igangsætte initiativer der sikre at viden og kompetencer fra uddannelsesforløbet tages med hjem og anvendes i praksis.