MENU

Om

Første problemformulering:
”Hvilke årsager ligger til grund for den mislykkede formidling af Nepal projektet? Og hvilke ændringer skal foretages i formidlingen, for at projektet kan blive en succes?”

Re-framede og endelige problemformulering:
”Hvorledes kan et fokus op Corporate Social Responsebility (CSR) skabe en kobling mellem MENU og Nepal projektet og samtidig bidrage til at skabe øget økonomisk værdi for MENU?”

Indsigter:
Ved vores indledende møde med MENU stod det klart at Nepal projektet var mislykkes. Med udgangspunkt i dette interviews opstillede vi den hypotese at den manglende succes, skyldes at formidlingen omkring projektet var fejlet.

Vi testede og fik bekræftet vores hypotese. Vi havde udarbejdet et forslag til et markedsføringsmateriale, som i højere grad satte storytelling i fokus – det virkede bedre.

Markedsføringen var imidlertid ikke det som respondenterne kommenterede på, det var social ansvarlighed! Vi valgte derfor at lave et markant skift i vores proces og ændre vores problemformulering.

Resultat:

  • En handlingsplan for hvorledes MENU kan iscenesætte Nepal projektet med et fokus på CSR og derved øge kendskabet til Nepal projektet og salget af dets produkter.