Okholm Ligthing

Om

Problemformulering:
”Hvorledes kan Okholm overkomme de barrierer, der typisk opstår i mindre virksomheder i forbindelse med integration af forandring? Og hvorledes kan virksomheden blive i stand til at implementere Gramstrups komplekse strategiforslag, ved at anvende en designorienteret tilgang, samt udnytte eksisterende interne ressourcer?”

Indsigter:
Projektets mest signifikante findings, er opnået gennem indsigt hos Okholm. Der er identificeret en række barrierer, som hindrer succesfuld implementering af Gramstrups meget omfangsrige strategiforslag og dermed integration af design til forandring.

Projektet har taget udgangspunkt i Okholm som case, men problematikken opleves ligeledes i andre små og mellemstore virksomheder. Eftersom størstedelen af danske virksomheder er små og mellemstore, er det vigtigt at fokusere på hvordan disse kan opnå bedre integration på et strategisk niveau.

Overordnet udfordring:

  • Gramstrups strategiforslag er alt for kompleks til at Okholm kan overkomme at realisere den
  • Okholm har svært ved at håndtere forandring

Resultater:

  • En simplificering af Gramstrups strategiplan.
  • Forslag til hvordan Okholm kan håndtere forandring:
    • Tværfaglig innovationsgruppe
    • Anvendelse af De seks tænkehatte, som gør Innovationsgruppen i stand til at se potentielle udfordringer og/eller forandringer fra flere perspektiver.
    • Personas; Toke Tokesen og Christopher Smith. I Okholm kan der identificeres særligt to kundetyper. Personas gør Okholm i stand til at afdække kundetypernes behov optimalt.