Servisio

Om

DEN FØRSTE TID i Servisio arbejdede jeg med udgangspunkt i følgende problemformulering:
”Hvordan bliver Servisio mere synlig på de sociale medier Facebook og LinkedIn?”

Indsigter:
Den første tid lavede jeg en del desk research, for at undersøge hvilke muligheder man (som virksomhed) har for at synliggøre sig på Facebook og LinkedIn. Samtidig var jeg fysisk til stede i Servisio, hvor jeg snakkede med medarbejderne og borgerne.

Servisio er et kursuscenter, der i samarbejde med jobcentrene tilbyder forskellige forløb, for borgere der er særligt udsatte grundet sygdom, flugt eller andet. I Servisio mødte jeg derfor mange forskellige mennesker, med hver deres personlige og rørende historie. For at få bedre indsigt, deltog jeg i nogle af de mange aktiviteter, jeg observerede og jeg lavede semi-strukturerede interviews.

Resultater:

  • Viden om hvorledes virksomheder kan gøre sig mere synlig på Facebook og LinkedIn
  • Artikler der alle formidler bevægende historier fra hverdagen i Servisio (ses nedenfor)
  • En kommunikationsplan for hvorledes Servisio bør håndtere de sociale medier
  • Redskaber til forankring af kommunikationsplanen; Et fysisk årshjul og et ugentlig skema

DEN SIDSTE TID i Servisio arbejdede jeg med denne problemformulering:
”Hvordan skaber man en moderne, opdateret hjemmeside der indeholder de informationer som Servisios målgruppe har brug for?”

Indsigter:
Jeg har ikke før arbejdet med hjemmesider – og jeg har da slet ikke været med til at udvikle en. Indledningsvist lavede jeg derfor noget desk research på hjemmeside-tendenser anno 2018. Jeg fandt blandt andet at one-page, mange farver og skrå linjer er in, når man skal designe en moderne hjemmeside.

For at undersøge hvilke informationer Servisio.dk skulle indeholde inviterede jeg Servisios ledere til et møde, hvor vi drøftede ønskerne til den nye hjemmeside. Med det udgangspunkt begyndte jeg at visualisere hjemmesiden med post-its. I samarbejde med en dygtig udvikler lavede vi Servisio.dk. Undervejs var løbende dialog med Servisio, for at skabe den bedst mulige løsning.

Resultater:

  • Servisio.dk
  • Indhold til hjemmesiden – omskrivning og nyt indhold til hjemmesiden
  • Viden om WordPress

Artikler

Følgende artikler har jeg skrevet undervejs i mit praktikforløb hos Servisio.

De handler alle om borgere eller medarbejdere med relation til Servisio.

God læselyst.